Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

Annju
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viaEtnigos Etnigos
Annju
5079 96c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Annju
2747 bb56 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
Annju
7229 51cc
Reposted fromRurutia Rurutia viatobecontinued tobecontinued
Annju
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
Annju
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Annju
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams
Annju
Reposted fromFlau Flau viasunako sunako
4038 fa0b 500
Reposted fromwingedwithdesire wingedwithdesire viasunako sunako
Annju
5378 2323 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasunako sunako
9695 b5d2
Reposted frominspired inspired viairmelin irmelin

February 08 2019

Annju
3324 c892
Reposted frommisza misza viairmelin irmelin
Annju
3708 be94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Annju
4684 6f6d
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
Annju
6784 9eba 500
Annju
5624 47d7 500
Reposted from1911 1911 viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Annju
9647 c614 500
Reposted fromPonly Ponly viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Annju
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds

February 05 2019

Annju
Annju
2371 94ef 500
Reposted fromhare hare viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl