Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Annju
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viahavingdreams havingdreams
0971 a91a
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viafionaandcake fionaandcake
Annju
2469 2026
Reposted fromkarahippie karahippie viaelinela elinela
Annju

When your parents leave and you're home alone

Expectations:

sexy


Reality: lisa
Reposted fromhalucine halucine viaelinela elinela
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaluna laluna
Annju
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viafionaandcake fionaandcake
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
Annju
9547 cca6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelinela elinela
Annju
Reposted frommuladhara muladhara viaelinela elinela
Annju
7188 d56c
Reposted frommadaling madaling viaMyBlackWings MyBlackWings
Annju
5591 1daf 500
Reposted fromoll oll viaMyBlackWings MyBlackWings
Annju
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viaMyBlackWings MyBlackWings
Annju
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted frommonstrum monstrum viahavingdreams havingdreams

March 16 2017

Annju
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist vialaluna laluna
Annju
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Annju
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
Annju
8017 3ae4
Reposted fromsoulwax soulwax viahavingdreams havingdreams
Annju
Reposted fromRynn Rynn viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl