Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

Annju
3849 01f6 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaelinela elinela
Annju
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viaNajada Najada
Annju
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viainsanedreamer insanedreamer
Annju
7561 f385 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapannakojot pannakojot
Annju
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viaelinela elinela
Annju
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Annju
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viaelinela elinela
Annju
7980 8a39 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

March 24 2019

Annju
4924 8bb2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Annju
4954 3763 500
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
Annju
3303 b590 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapannakojot pannakojot
Annju
4713 1b38 500
Reposted fromtojad tojad viainsanedreamer insanedreamer
Annju
Reposted frominzynier inzynier viaelinela elinela
Annju
4636 375a 500
Reposted fromMagoryan Magoryan viaelinela elinela

March 11 2019

Annju
1348 7c6b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Annju
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
Annju
9175 3e38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNajada Najada
Annju
2375 96eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Annju
2372 b8bc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Annju
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viacrispybones crispybones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl